A Kristály Mûvészeti és Rekreációs Alapítványt a Pest megyei Bíróság 2005. 09. 05-én vette nyilvántartásba. A közhasznú társaságot azért alapítottuk, hogy megfelelõ kapcsolatokkal és hozzáértõ szakemberekkel különbözõ képességfejlesztõ szabadidõs tevékenységeket kínáljunk fel, különbözõ korosztályok számára. Célközönségünk a gyermekek és az ifjúsági korosztály, rajtuk keresztül a családok.

Az Alapítvány célja:

Kartal és az Aszódi Kistérség kulturális, szociális és egészségügyi fejlesztése, az életminõség javítása. Helyet adunk minden olyan kezdeményezésnek, ami a gyermekek mûvészeti érzékenységét fejleszti, amely gyermekeknek és felnõttnek is mozgáslehetõséget biztosít, s amely kulturális értékeket közvetít. Segítjük a tehetséggondozást, az egyéni képességfejlesztést, a komplex családi szabadidõtöltést. A gyermekkort a legbefogadóbb, legnyitottabb, alapozó korszaknak tekintjük, ezért célirányosan építjük programjainkat.

Fontos, hogy gyermekeink korán megismerkedjenek az értékes szabadidõs tevékenységekkel, hogy felnõtt korukban ne keressenek egészség- és személyiségromboló idõtöltést maguknak.

Célunk a közösségformálás. Bízunk a kisebb-nagyobb csoportok összetartó erejében. Lehetõséget teremtünk az azonos érdeklõdési körûek csoportos tevékenységére. A programok indításához kialakult szakembergárdánk van. Ezt a csapatot tudatosan, szakmai igényességgel bõvítjük. Eddig elsõsorban a különbözõ mûvészeti ágakban és egészségmegõrzõ tevékenységekben voltunk sikeresek.

Az egészségmegõrzés területén elsõsorban a prevenció a cél, de bizonyos területeken természetgyógyászati segítséget is tudunk nyújtani. Mottónk: vitalitás, egészség.

Vendégkörünk folyamatosan bõvül, az érdeklõdés fokozódik. Tevékenységünkkel beépülünk a település kulturális életébe és az egészséges életmód alakításába. Bekapcsolódtunk a LEADER vidékfejlesztési programba.

Sikeresen szerveztük be a helyi mûvészeket, az egészséges életmód javításában kompetens szakembereket. Rendezvényeink, és csoportjaink által hírünk egyre jobban terjed. Kapcsolataink folyamatosan bõvülnek mind mûvészeti-, mind rekreációs területen.

Pályázatok útján, szponzori, önkéntes munka, és egyéni kapcsolatok segítségével minden lehetõséget megragadunk a fejlõdés érdekében.

Sikeres programjaink:

Mûvészeti elõadások, képzõmûvészeti, népmûvészeti kiállítások. Nyári napközis és bentlakásos szaktáborok: musical-, fit-kid-, ének-zenei-, hip-hop-, gyermekjóga-, ovis angol, felnõtt ETKA jóga, sport-, nõi önvédelem. Állandó foglalkozásaink ugyanezekben a témakörökben. Kristály Mûvészeti Napok. Kristály Karácsony.

Újabb programjaink: salsa aerobik, salsa klub.

Az alapítvány amatõr zenés társulat kialakításán dolgozik.

A csoportok számára szívesen fogadunk támogatásokat:

 • Rendezvényekhez
 • Jelmezekhez, fellépő ruhákhoz
 • Fellépési lehetőségekhez
 • Foglalkozási eszközökhöz

Lehetséges szponzori megjelenések:

 • Rendezvényekhez
 • Jelmezekhez, fellépő ruhákhoz
 • Fellépési lehetőségekhez
 • Foglalkozási eszközökhöz

Lehetséges szponzori megjelenések:

 • Logo elhelyezés
 • Regionális televízióban, újságokban való megjelenés
 • Kristály Ház programfüzetben való megjelenés
 • Helyszíni szórólapok
 • Elektronikus megjelenés
 • Rendezvényeken való megjelenés
 • Termékbemutató
 • Helyszíni matricák kihelyezése, promóciók

Hiszünk abban, hogy gyermekeink életminőségében, kulturális életvitelükben tartós hatást érünk el!