Beszámoló a 2017/18-as óvodai zenei pályázatról

BESZÁMOLÓ AZ

NTP-OTKP-17-0142

pályázati azonosító számú nyertes projektről

Alapítványunk köszönettel tartozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pozitív pályázati elbírálásáért, melynek során egy nevelési éven keresztül folytathattuk tehetséggondozó tevékenységünket.

 

A pályázati program lényege:

  1. éve zajlik sikeresen a kartai óvodában a nagycsoportosok tehetségígéreteinek zenei készségfejlesztése. Mindenki élvezettel, élményekben gazdagon élte meg a zenei játékokat, önismereti helyzeteket. A helyi Pedagógiai Programra épülő, zeneterápiás játékokkal tűzdelt készségfejlesztést gazdagította az élő hangszeres élmények nyújtása előadóművészek részvételével. Az életkori sajátosságokra, az egyéni adottságokra építettünk. A szabad önkifejezés kiemelt szerepet kapott, amire a gyerekek ráéreztek.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek:

A munkatervben meghatározottak szerint, szeptembertől április végéig heti rendszerességgel, folyamatosan zajlottak a foglalkozások. Összesen 30 foglalkozást tartottunk.

A zenei-, testi-, kinesztetikus és intraperszonális területek mellett jól követhettük a szocializációs folyamatokat is a játékos feladatok, a szabad önkifejezés során.

Az óvodapedagógusokkal kialakult jó szakmai kapcsolat biztosította a folyamatos konzultációs lehetőségeket. Nevelési értekezleteiken beszámolhattunk részletesen tevékenységünkről. Merítettek ötleteket és beépítették saját gyakorlatukba.

A gyermekek óvodai csoportban megfigyelhető megnyilvánulásait folyamatosan visszajelezték. A csoportok hirdető tábláin rendszeresen tettünk közzé fényképeket, szakmai cikkeket, amit a szülők szívesen olvastak.

A foglalkozások végén minden alkalommal szabadon nézhették a bent folyó tevékenységet. Számukra több, csoportos konzultációt tartottunk.

A gyermekek fejlődésében nyomon követhettük a gazdag zenei eszköz-, és hangszerkészlet aktivizáló hatását.

Az élő hangszeres élmények segítették a befogadó zenehallgatás alakulását, motiválták a fantáziadús mozgáselemek születését, a zenére festés elmélyült alkotó folyamatát.

A pszichológus egyben zongorista és zeneterapeuta is, így az együttműködés megalapozott és hatékony volt. A velünk összeszokott művészek tudatosabban vettek részt a közös játékokban, eddigi tapasztalataik alapján.

A beszerzett tárgyi eszközök: 1 db digitális fényképező gép, 1 db merevlemez, 1 db tablet, 2 db xilofon, hangtál készlet.

A pályázatban megfogalmazott céljaink megvalósultak.

A program hatása a célcsoportra:

 

Fő céljaink között szerepelt a tehetségígéretek képességeinek kibontakoztatása, egyes gyermekeknél előforduló alul-teljesítés korrigálása, megszüntetése.   Ismét megtapasztalhattuk a művészetterápiás elemek hatékonyságát a szorongásoldás, koncentrációs készségek, kreativitás fejlesztése területén. (mozgás-, vizuális-, meseterápia). Ezek a játékok, az inkluzív szemlélettel karöltve egy bizalmi légkört képesek teremteni, mely során a gyermekekben fokozatosan elcsendesedik a teljesítménykényszer, s átveszi ennek helyét az alkotókedv, kreativitás, spontaneitás. Mindezekből tud igazán hatékonyan kivirágozni a tehetség.

Célunk volt mindezek mellett az, hogy a gyerekeket közelebb hozzuk a zene világához. A készségfejlesztés a játékokban elbújtatva, valamint a 12 élő hangszer bemutatása profi zenészekkel, mind ezt a célt szolgálta. Ezek az alkalmak olyan adottságokat mutattak meg a gyerekeknek saját magukról, melyeket még nem tapasztaltak eddig. A legszembetűnőbb változásokat a szélsőséges viselkedésű gyermekeken észleltünk. Egyikük szorongó, zárkózott volt kezdetekben, ám ahogy egyre inkább megérezte az alkotói szabadságot, kinyílt, sőt az egyik legkreatívabb és zeneileg a legmegbízhatóbb lett. Egy másik kislány ugyancsak szorongó, a ritmuskészségének dicsérete által lett nyitottabb. Látványos volt a szociális érzékenység fejlődése, az egymásra figyelés képességének a fejlődése is.

Az előző évektől eltérően, idén csak 60 perces foglalkozásokat szervezhettünk. Összességében úgy érezzük, ez kevés volt. Több idő jutott régebben mindenre. Kevésbé tudtunk elmélyülni például a festésben, vagy a mozgásban.

Másik fontos célunk, a pedagógusok és szülők felé ismereteinket, tapasztalatainkat eljuttatni. Legfőképp azt szemléltettük ezeken az előadásokon, hogy szabad játékkal, zenéléssel sokszor hatékonyabban tudnak fejlődni a gyerekek, mint a kötött tanulás-tanítás során. Őket is buzdítottuk ezek otthoni közös játékára. Egyúttal az elfogadó neveléshez adtunk gyakorlati példákat.

 

Együttműködő partnereink voltak:

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

  1. alkalommal szerveztük az óvoda nagycsoportosai számára a zenei készségfejlesztést. Együttműködő partnerekre találtunk az óvodapedagógusokban. Átvettek a módszereinkből több lehetőséget. A csoportokban a gyerekek közvetítették élményeiket. Sokkal többet énekeltek, bátrabban improvizáltak. Többen kedvet kaptak a hangszerekhez, és tervezgették, ki milyen zenei eszközön szeretne tanulni.

Versegi Napköziotthonos Óvoda

Verseg hátrányos helyzetű település. Az óvodavezető a kartali óvodában évekig dolgozott óvodapedagógusként. Egy időszakban közös fenntartásban működtünk. Zenei táborokat Versegen is szerveztünk többször. Innen indult a tehetséggondozásban közös programunk is.

A versegi gyerekek és szülők is részt vehettek a videók megtekintésében, a záró foglalkozáson. Szakkiadványainkból kaptak példányokat.

A nyári zenei táborban használják zenei készletünket.

 

Pannonhalmi Béla Általános Iskola

Az oktatást vezető zeneterapeuta ebben az iskolában foglalkozik az autista, enyhe értelmi fogyatékos, BTM-es gyermekek tehetséggondozásával. Ének versenyeken nyertes gyermekeket elhozta vendégségbe az óvodás csoporthoz, ahol előadhatták műsorszámaikat.

Az iskola inkluzív szemléletével azonosulni tudtunk.

 

Tapasztalataink:

A készségfejlesztés felépítésénél Forrai Katalin módszerére támaszkodtunk. Ennél a módszernél főként az intonációs készségek, a ritmuskészségek, és a belső hallás fejlesztésére törekedtünk.

Nagy hangsúlyt fektettünk idén is az improvizáció gyakorlására, úgy véljük, elengedhetetlen a művészeti oktatásban, és a mindennapokban is az improvizációs készségek minél magasabb szintű fejlődése. Mindezt leginkább az Orff hangszerek segítségével valósítottuk meg. Látványos volt, ahogyan az első „csörömpölések”, „zörgések” után a foglalkozássorozat vége felé már rövid, zenei produkciók születtek. Mindezekkel egy időben egyre kreatívabb dallamokat, ritmusokat találtak ki a gyerekek.

Kedvencük volt Kokas Klára-féle zenére mozgás. Főként mikor azt élő hangszeres zenével kombináltuk. Minden alkalommal az fogalmazódott meg bennünk, milyen hatékony lenne az oktatás, ha mindez tanmenet-szerűen belekerülhetne. Hiszen a gyermek a teljes szabadságot éli meg ez alatt, valójában a klasszikus zenei szabályok mentén mozog. Tehát a szabályokat tulajdonképpen a teljes szabadságban sajátítja el, mely közben saját belső érzelmeit játssza el. Figyelnek egymásra úgy, hogy közben koncentrálnak a zenére, és önmaguk belső világára (természetesen korosztályuknak megfelelő mértékig). Tökéletes példája ez annak, miként kellene ma a gyerekeket „megtanítani” az ismeretekre, az életre…

Lazító programelemként a zenehallgatás az egyik leghatékonyabb, valamint a népi gyermekjátékok. Mindkettő azon túl, hogy közben pihen a gyermek, számos készséget is fejleszt. “Saját bőrükön” tapasztalják meg ugyanis, mikor és miért kell csöndben maradni egy-egy helyzetben, miért és hogyan lehet késleltetni vágyaikat, akaratukat. Tehát türelemre is nevel.

Minden évben csak erősödik bennünk az a gondolat, hogy jó irányban haladunk. Bízunk benne, lesz lehetőségünk átadni a pedagógusoknak és szülőknek ezeket a tapasztalatokat, hogy minél több gyermek számára természetes és mindennapi élmény legyen a zene.

Ehhez a pályázati programhoz nem kapcsolódott rendezvény. Azonban a vele párhuzamosan folyó iskolásokat érintő, NTP-KNI-17-0192 számú nyertes pályázaton belül színházlátogatást szerveztük. Úgy határoztunk, hogy az óvodásoknak is felkínáljuk a programot. A Vidám Színpadra látogattunk el, A három kismalac című zenés báb előadásra. Az előadás végén pedig részt vehettek a gyerekek egy interaktív drámafoglalkozáson is. A gyerekek beszámolói arról tanúskodtak, hogy nagyon élvezték a programot. A másik rendezvény, mely eredetileg ehhez a programhoz nem kapcsolódik, Mericske Zoltán ütő-zenekarának koncertje, melyet Alapítványunk szervezett a kartali gyermekek számára. A fantasztikus előadás után a gyerekek kipróbálhatták a különleges ütős hangszereket is, mindezzel még varázslatosabbá téve a délelőttöt, és bővítve hangszerismeretüket. Karácsonykor pedig közös kis koncertet adott az óvodás-, és az iskolai program csoportja a pedagógusoknak, alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak.

Ezekkel színesítettük még az eredeti programot.

A programot a tervezett 13 létszám helyett 14 fővel indítottuk. Tapasztalat, hogy egy-egy gyermek valamilyen oknál fogva elmaradt az előző projektek alatt is. A kieső gyermek helyett minden esetben hívtunk “csere” résztvevőt. Most egy kislány (nehezen illeszkedő) januárban döntött úgy, hogy nem szeretne részt venni. Ekkor már nem hívtunk mást a csoportba.

Az eredetileg tervezett létszámot tartottuk. (13 fő).

Nyilvános megjelenéseink az alapítvány honlapján kívül:

Közösségi portál – szakmai tapasztalatok, események megosztása

Hirdető táblák – tájékoztatók

DVD vetítés – filmrészletek a foglalkozásokról

Előző szakkiadványink népszerűsítése

Módszertani előadások – zeneterapeuta, pedagógus, pszichológus

A programban önkéntes segítőként zenei előadók, szülők, óvodapedagógusok segítettek.

Az érdeklődők számára szívesen juttatunk díjmentesen szakkiadványainkból. ezen felül bármely érdeklődő csoport számára bemutatjuk videó felvételeinket, szakmai előadás kíséretében.