Néptánc, népi gyermekjátékok

csütörtök 1630-1730

A néphagyományok ápolása, az örök emberi értékhez való ragaszkodás a világkultúra része kell, hogy legyen. A gyökereket kicsi korban kell erősíteni, hiszen ez a korosztály a legbefogadóbb, legfogékonyabb. A népi gyermekjátékokon keresztül jutunk el a néptánc egyszerűbb lépéseinek, figuráinak megtanulásáig.

Oktató: Dormányné Szabó Andrea, gyermektánc-oktató